Przejdź do treści
Slide
Pomagamy osiągnąć
sukces
Slide
Pomagamy osiągnąć
sukces
previous arrow
next arrow

01 / O nas

Misją Grupy Strategia jest dostarczanie wysokiej jakości usług oraz partnerstwo w osiąganiu strategicznych celów naszych klientów.

AŻ 4 ROZWIĄZANIA KAWOWE DLA FIRM OD TCHIBO COFFEE SERVICE

Grupa Strategia od początku swojej działalności koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości profesjonalnych usług w zakresie finansów, prawa i podatków.
W naszej firmie pracują najwyższej klasy eksperci, którzy świadczą usługi dla firm polskich, jak i zagranicznych.
Grupa Strategia należy do międzynarodowej grupy firm audytorskich i prawniczych Morison Global, co daje nam i naszym klientom dostęp do wiedzy i zasobów międzynarodowych.

Specjalizacje branżowe

Planowanie Strategiczne
PLANOWANIE
STRATEGICZNE
 • sporządzanie planów strategicznych
 • badanie efektywności istniejącego systemu zarządzania
 • usprawnianie procesów biznesowych, zarządzanie zmianami behawioralnymi
 • modelowanie struktury organizacyjnej oraz dobór kadr
 • sporządzanie planów marketingowych, strategii marketingowych i sprzedażowych
 • identyfikacja nowych produktów, rynków i partnerów biznesowych
 • czasowe zarządzanie i restrukturyzacja firm
Strategiczne Doradztwo Finansowe i Due Diligence
STRATEGICZNE DORADZTWO FINANSOWE I DUE DILIGENCE
 • fuzje, przejęcia, w tym due diligence i wsparcie w negocjacjach
 • wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników materialnych i niematerialnych majątku
 • analiza opłacalności inwestycji, plany finansowe, budżety, kontroling
 • pozyskanie finansowania z Unii Europejskiej, od banków, firm leasingowych, giełd, funduszy kapitałowych i inwestycyjnych, inwestorów prywatnych
 • reprezentacja w procesie sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa
 • dobór optymalnych polis ubezpieczeniowych
Doradztwo w Zakresie Rachunkowości
DORADZTWO W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
 • usługa MSSF HOTLINE – ciągły dostęp do eksperta
 • sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • tworzenie polityk rachunkowości i schematów księgowania
 • opinie księgowe, przegląd ksiąg i procedur księgowych
 • szkolenia i doradztwo w zakresie MSSF, US GAAP, UK GAAP
 • usługa UPDATE – na bieżąco przekazywane aktualizacje MSSF, US GAAP, UK GAAP
 • usługi aktuarialne
Audyt Finansowy
AUDYT
FINANSOWY
 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z PSR, MSR/MSSF, US GAAP, UK GAAP
 • audyt prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych oraz innych funduszy publicznych
 • ekspertyzy, w tym: wyceny wartości firmy (goodwill), testy na trwałą utratę wartości aktywów
 • ekspertyzy typu forensic
 • badanie sprawozdań skonsolidowanych
 • koordynacja procesu badania sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Audyt Wewnętrzny i Zarządzanie Ryzykiem
AUDYT WEWNĘTRZNY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 • przygotowywanie procedur wewnętrznych
 • organizacja pracy audytu wewnętrznego
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • świadczenie usług audytu wewnętrznego
 • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
 • usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń
Doradztwo Podatkowe
DORADZTWO
PODATKOWE
 • audyt podatkowy (due diligence)
 • doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT, cło, akcyza
 • ceny transferowe
 • planowanie podatkowe
Usługi Prawne
USŁUGI PRAWNE
 • kompleksowa obsługa prawna
 • rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów
 • obsługa transakcji łączenia, sprzedaży, zakupu oraz przekształcania spółek
 • audyt prawny (due diligence)
 • obsługa transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami
 • przygotowywanie zgłoszeń do UOKiK w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorstw
Usługi Księgowe
USŁUGI KSIĘGOWE
 • obsługa księgowa firm
 • obsługa kadrowa i płacowa firm
 • nadzór nad księgowością
 • przygotowywanie raportów finansowych i zarządczych
Doradztwo Nieruchomości.svg
DORADZTWO W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
 • doradztwo w zakresie sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości
 • analiza opłacalności inwestycji
 • pozyskiwanie warunków zabudowy (WZ) i pozwoleń na budowę
 • inwestor zastępczy w projektach budowlanych
 • wyceny nieruchomości
Usługi IT
USŁUGI IT
 • doradztwo przy wyborze systemów lub rozwiązań technologicznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 • audyt systemów ERP na zgodność z polskimi wymogami prawa
 • audyt bezpieczeństwa informacji

NASI KLIENCI

KLIENCI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWALIŚMY

Klientami Grupy Strategia są przedsiębiorstwa, zarówno polskie, jak międzynarodowe, spółki giełdowe, spółki skarbu państwa, przedsiębiorstwa komunalne, instytuty, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje. Nasi klienci reprezentują różne branże i sektory gospodarcze. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu oferujemy wsparcie podmiotom gospodarczym, które rozpoczynają działalność na rynku polskim oraz takim, które zamierzają rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie i światowe.

Usługi IT
Kontakt


SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Wiejska 12A
00-490 Warszawa

tel. (+48) 22 625 71 02
fax (+48) 22 621 57 38

PROWADŹ


ODDZIAŁ

ul. Limanowskiego 11/C0
02-943 Warszawa
(wejście od ul. Powsińska 64A)